Msze Święte

Dni powszednie:

7.00 17.00

Niedziele:

7.00 8.30 10.00 12.00 16.00

Historia

image

Kościół parafialny pw. św. Joachima i św. Anny. Pierwszą świątynię ufundowała w 1554 r. księżna Anna Zbaraska. Kościół ten spłonął w 1736 r. Nowy, murowany, w stylu baroko­wym, wybudowany został w 1752 r. przez bpa Adama Woynę Orańskiego i przez niego konsekrowany. Wewnątrz kościół posiadał piękny ołtarz rokokowy. Na ścianie z lewej strony od wejścia tablica z płaskorzeźbą i inskrypcją przedstawiającą klęczącego w zbroi ryce­rza przed figurą Matki Boskiej (z XVII w. - Podhorodeński, dobroczyńca kościoła). Do 1920 r. w tym kościele miały być przechowywane polskie insygnia koronne.

W 1938 r. parafia liczyła 5054 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Włodzimierz (Fara), Aleksandrówka, Andresówka, Antonówka, Anusin, Białobrzegi, Białozowszczyzna, Bielin, Borek, Dubniki, Helenówka, Józefin, Klin, Kolendowo, Komarów­ka, Łasków, Marianówka: I i II; Moczyska, Nowosiółki, Oranie, Owadno, Sewerynówka, Smolarze, Spaszczyzna, Stefanówka, Sterwiaga, Wodzinek, Wodzinów, Załuże, Zarzecze, Zastawek.

W 1939 r. proboszczem parafii farnej był ks. Bronisław Galicki; ur. w 1884 r., wyśw. w 1908 r., zginął w więzieniu łuckim 22.06.1941 r. Po nim administratorem był do połowy 1944 r. ks. dr Stanisław Kobyłecki; ur. w 1902 r., wyśw. w 1926 r., zm. w 1987 r. W 1945 r. proboszczem został ks. Marian Jesionowski, kapłan z diecezji łomżyńskiej. Aresztowany po kilku miesiącach, został skazany i wywieziony na Syberię. Po powrocie w 1955 r. przez kilka lat sprawował opiekę duszpasterską we Włodzimierzu. Prześladowany ponownie, zo­stał odwołany przez macierzystą kurię biskupią i w 1958 r. (1960?) wyjechał z Włodzimierza.

Kościół został zamknięty, zdewastowany, zamieniony na kawiarnię i salę koncertową. Dzwonnica została rozebrana. Dnia 3 stycznia 1992 r. ponownie została zarejestrowana wspólnota rzymskokatolicka. W tym dniu odbyło się poświęcenie świątyni i odprawiona została po ponad trzydziestu latach pierwsza Msza św. Obecnie proboszczem parafii jest o. Leszek Koszlaga ze Zgromadzenia oo. Karmelitów Trzewiczkowych (OC), a wikarym o. Roman Dąbrowski (OC).

image

Kaplica drewniana pw. Podwyższenia Krzyża św. w Bielinie. Została wybudowana w 1933 r. przez parafian. Po 1945 r. zamknięta i zdewastowana. Przez wiele lat służyła jako klub i kino. W 1993 r. odrestaurowana i zamieniona na cerkiew prawosławną.

W Bielinie zachował się zdewastowany cmentarz. Odrestaurowany został w latach 1993-1995 przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Środowisko 27 Wołyńskiej Dywi­zji Piechoty AK, parafię rzymskokatolicką we Włodzimierzu i Oddział Kultury Polskiej we Włodzimierzu pod kierunkiem p. Franciszki Prus. W kościele farnym wmurowano rów­nież tablicę pamiątkową poświęconą ks. infułatowi Stanisławowi Kobyłeckiemu. Aż do 1988 r. przetrwał na cmentarzu parafialnym pomnik Legionisty. Został zniszczony przez miejscowe wła­dze w 1000-lecie chrztu Rusi.

 • Galeria


  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image


  image
  image
  image
  image
Kontakt

Kościół parafialny św. św. Joachima i Anny
ul. Kowelska 1
264940 Włodzimierz Wołyński
tel: kościół: (003803342)213-68
klasztor: (003803342)228-29
Karmelici.pl